Stilte – De stilte van de schepping spreekt

Toch wordt er niets gezegd, geen woord gehoord, het is een spraak zonder klank.
Psalm 19:4

In de Bijbel wordt de natuur niet vereerd als een romantisch paradijs of een wetenschappelijk wonder. Maar Gods boek maakt je wel opmerkzaam voor haar bijzondere stem.

De hemel verhaalt van Gods majesteit,
het uitspansel roemt het werk van zijn handen,
de dag zegt het voort aan de dag die komt,
de nacht vertelt het door aan de volgende nacht.
Toch wordt er niets gezegd, geen woord gehoord,
het is een spraak zonder klank.
Over heel de aarde gaat hun stem,
tot aan het einde van de wereld hun taal
(Psalm 19:2-5).

De schepping spreekt een stille taal van verwondering over Gods bijzondere grootheid. Maar dat niet alleen. Anderzijds brengt de natuur in dezelfde stilte ook haar tekort tot uitdrukking.

Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt (Romeinen 8:22).

In dat stille zuchten van de natuur hoor je een verwachting van iets nieuws, een nieuwe schepping.

De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn (Romeinen 8:19).

Daarom helpt de natuur ons om ons te bezinnen en te mediteren op ons nieuwe leven. Dus bidden we, gesteund door de hele schepping:

Laten de woorden van mijn mond u behagen,
de overpeinzingen van mijn hart u bekoren,
HEER, mijn rots, mijn bevrijder
(Psalm 19:15).

Stiltetip – Zoek vandaag weer de stilte (als je wilt in de natuur). Overpeins wat God het meest bekoort. Zeg het woord dat God het meest behaagt. Zie en zeg: ‘Jezus’.