Stilte – Voor altijd gered

God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade.
1 Petrus 5:5 (NBG ’51)

Jouw redding hangt niet van jou af. Vergeving niet. Zegen niet. Vrede niet. Het hangt allemaal puur van God af. Hij en Hij alleen staat er garant voor.

Als er iets van jou af zou hangen, zou je redding nooit compleet zijn. Liefde zou voorwaardelijk zijn. Vrede zou aan een zijden draadje hangen. Je zou altijd onzeker blijven. Kan ik mijn redding verliezen?
Nee, niet dus. Niets is zo radicaal als Gods liefde voor jou. Radicaler dan Jezus kan Hij het je niet geven.

Niets kan mij scheiden van de liefde van God, die is in Christus Jezus.
Romeinen 8:36

Heb je het goed gelezen? De Bijbel zegt dat er geen schepsel is dat je kan scheiden van die liefde. Jij jezelf dus ook niet.

Eerst was je een zondaar. Omdat je in die staat geboren was. Niets kon dat veranderen. Zelfs je vrije wil hielp je niet om een ander mens te worden.
Totdat Jezus in jouw leven kwam. Toen jij op zijn aanbod van een nieuw leven inging, werd je opnieuw geboren. Uit God.
Nu ben je geen zondaar meer, maar Gods kind. Niets of niemand kan dat nog veranderen. Hoewel je met je vrije wil zelf kan bepalen wat je van je leven maakt, ben je een kind van God en blijf je dat. Vanwege die wedergeboorte.

Jezus redt. Niet jij. Jouw redding hangt dus niet van jou af. Dat is jammer voor trotse mensen, die graag zelf willen bepalen of zij (of anderen) voldoen. Maar fijn voor iedereen die weet dat hij of zij genade nodig heeft.

Stiltetip – Vertrouw op Jezus. Rust in zijn redding. Ook als je even niet de stilte vindt. ‘Jezus’ zeggen kun je altijd.