Stilte – God straalt over jou

‘Moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.’
Numeri 6:26

Indertijd kon de priester het volk zegenen als het offer was gebracht. Dan kon God over zijn volk stralen.

‘Moge de HEER u zegenen en u beschermen,
moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn,
moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.’
(Numeri 6:24-26)

Jezus is het laatste offer dat werd gebracht. Hij was het perfecte offer. Onze zonden zijn definitief vergeven, allemaal.
Jezus heeft aan het kruis alle zonden van alle mensen van alle tijden op zich genomen. Daarvoor vloeide zijn bloed. Hij heeft voor iedereen die dat offer heeft aangenomen een eeuwige verlossing bewerkt. Daar kan geen zonde meer tussen komen. Nooit meer.

Zo heeft hij een eeuwige verlossing verworven.
(Hebreeën 9:12)

Jouw verlossing duurt niet tot de eerstvolgende zonde die je doet. Nee, je bent voor eeuwig gered en geborgen in Jezus.
God kan blij met je zijn. Hij kan je blijven zegenen. Onafgebroken. Altijd. Dat laat Hij niet van jou afhangen, maar van Jezus.
Dankzij Jezus weet je dat God over je straalt. Die zekerheid is jouw vrede.

Wink – Jezus weet iets wat jij niet weet: jouw bestemming tot heerlijkheid.