Stralende mensen

Wie naar hem opzien, stralen van vreugde, schaamte zal hun gezicht niet kleuren.
Psalm 34:6


De engel zegt, als hij Jozef vertelt dat de heilige Geest een kind bij Maria verwekt heeft: ‘Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden’ (Mat. 1:21). De naam Jezus betekent ‘God redt’. Hoe zal Hij zijn volk bevrijden van hun zonden? Zullen ze nooit meer zondigen? Als dat de bedoeling was, heeft Gods plan gefaald.

 

We zondigen immers allemaal nog en leven vooralsnog in een sterfelijk lichaam. Nee, Jezus bevrijdt ons van het dodelijke effect van de zonde: dat we schuldig en veroordeeld blijven als we zondigen. Hij heeft de schuld op zich genomen en de veroordeling weggenomen. We hoeven ons niet te verstoppen.

God weet dat we met een zondige natuur behept zijn. ‘Want hij weet waarvan wij gemaakt zijn, hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd’ (Ps. 103:14). Maar Hij heeft de natuur van Jezus in ons geplant (2 Pet. 1:4). Die kan groeien en de overhand krijgen, omdat niets ons nog bedreigen kan.

Kijk naar Jezus. Dan weet je dat je je niet hoeft te schamen als je tekortschiet. Je bent vrijgesproken door je Redder. Daarom mag je altijd verder met Hem, die je leert hoe je leven moet.

Schaam je niet. Op het fundament van genade mag je stralen van vreugde.