Verbondenheid – Bewaar de eenheid

Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft.
Efeziërs 4:3

De apostel Paulus stichtte de christengemeenten op het fundament van genade. Hij was voortdurend er op uit om mensen met Jezus en elkaar te verbinden.
Zelf was hij ook intens verbonden met de gemeenten.

Ik heb u al eerder gezegd dat u ons zo na aan het hart ligt dat we met u in leven en sterven verbonden zijn (2 Korintiërs 7:3).

En ook als hij fysiek afwezig was, was hij nog bezig met verbinden. Hij vraagt in zijn brieven aan de gemeente om haar positie (de roeping van Jezus) om te zetten in de praktijk (onderweg met elkaar verbonden).

Ik, die gevangenzit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen. Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde (Efeziërs 4:1-2).

Is de gemeente een eenheid? Ja, dat is ze in Gods ogen wel zeven keer. Maak daar dan werk van, schrijft de gemeentestichter.

Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft: 1. één lichaam en 2. één geest, zoals u 3. één hoop hebt op grond van uw roeping, 4. één Heer, 5. één geloof, 6. één doop, 7. één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is (Efeziërs 4:3-6).

Stiltetip – Neem weer je tijd met Jezus. Verbind je in gedachten met de gemeente. Zie en zeg: ‘Ik maak deel uit van die eenheid. Ik ben één met met mijn broers en zussen’.