Verbondenheid – Echt en hecht verbonden

Ik zie met vreugde hoe hecht u met elkaar verbonden bent en hoe onwrikbaar uw geloof in Christus is.
Kolossenzen 2:5

Wanneer veroordeel je jezelf niet meer?
Ik herinner me dat mijn vrouw op bed zat te mediteren. Plotseling riep ze: ‘Nu kan ik het zeggen: Ik ben geliefd!’
Ik zag gelijk dat er iets met haar gebeurd was. Het leek wel een dijkdoorbraak.
Altijd had Marian zich minderwaardig gevoeld. Achtergesteld. Overgeslagen. Nooit kon ze zich de bevestiging waar ze naar verlangde toe-eigenen. Ze kon niet geloven dat ze geliefd was.

Dat veranderde toen Gods genade tot haar door begon te dringen. ‘Ik ben Gods geliefde kind’, zei ze. Op dat moment ging haar hart open en kon ze aanvaarden wie ze was in Gods ogen.
Tegelijkertijd kon ze zich sterker met mij verbinden. Want die doorbraak zette niet alleen haar leven in een nieuwe gloed, maar ook ons huwelijk.
Ik kreeg een vrouw naast me die Gods opinie over haar geloofde en zich bewust werd van haar waarde. Wat maakte dat haar mooi. Ik werd opnieuw verliefd op haar.

Het leek alsof we samen een wedergeboorte doormaakten. En die transformatie gaat maar door, omdat onze liefde niet meer belemmerd wordt door angst voor veroordeling.
Hoe meer je je geliefd weet, hoe sterker je je kunt verbinden met de ander. Dat heeft trouwens ook effect op hoe we in de gemeente staan. We zijn echter geworden en hechter verbonden.

Stiltetip – Neem weer je tijd met Jezus. Overdenk bovenstaande bijbeltekst. Zie en zeg: ‘Ik ben hecht verbonden met U. Ik ben ook hecht verbonden met mijn geliefden’.