Verbondenheid – Genadetaal verbindt

Wie iets goeds zegt, voedt zich met zijn eigen woorden, van wat hij tot stand brengt, profiteert hij zelf. Spreuken 12:14

Ben je veilig met elkaar verbonden, dan kan je relatie tegen een stootje. Een vervelende opmerking veroorzaakt dan niet direct een crisis.
Toch verloopt geen enkele relatie probleemloos. Iemand kan zomaar op je pijnpunt drukken. Hoor dan eens hoe je reageert. Voordat je het weet schiet je in een houding die je verbondenheid ondermijnt.

  • Misschien schakel je je je emoties uit en onderdruk je je behoefte aan hechting.
  • Misschien reageer je veeleisend en kritisch.
  • Misschien sla je op de vlucht.
  • Misschien protesteer je, vecht je voor erkenning en probeer je een reactie uit te lokken.

Hoewel je je juist wilt verbinden, stoot je de ander van je af en blijf je in je pijnpunten steken.
Daarom is het beter om eerst eens diep adem te halen en tot tien te tellen, voordat je in die reactie schiet die er bij jou is ingesleten. Want het is mogelijk om uit die gewoonte te komen.
Genadetaal helpt je daarbij.

1. Begin bij de feiten. Herken en erken dat iets je raakt, maar zonder er een oordeel bij toe te laten. Dus niet: het is jouw schuld.

2. Breng dan je gevoelens daarover onder woorden, maar houd die bij jezelf. Dus niet: jij zorgde ervoor dat ik me zo voel.

3. Spreek vervolgens je behoefte achter die gevoelens uit. Dus vertel wat je nodig hebt.

4. Stel een concrete vraag die jou verder helpt. Dus vraag om steun, troost, bevestiging, aandacht, respect of wat je ook nodig hebt om verbonden te blijven.

Stiltetip – Laat de stilte weer gevuld zijn met Gods liefde en genade. Zie en zeg: ‘Uw liefde verbindt. Uw genade is mijn taal’.