Video: Jezus gelooft in ons!

Als wij het even niet geloven, gelooft Hij nog in ons. Bekijk nieuwe preek: Jezus gelooft in ons! Zoals Paulus zegt: ‘Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof ván de Zoon van God’ (Galaten 2:20). Daarom kunnen wij tegen Jezus zeggen: ‘Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp!’ (Matteüs 9:24). En dat doet Hij. Want God is niet afhankelijk van ons geloof om als Vader bij ons te zijn. Nee. Hij heeft zich afhankelijk gemaakt van zijn Zoon Jezus, die tot het uiterste ging voor ons. Waarom? Vanwege de vreugde die Hij voor zich zag: Hij en wij samen als Gods kinderen!

Alleen luisteren kan ook

Meer preken kijken of luisteren