Nieuwste preek: Simeon, Hanna en het licht van Jezus

Beluisteren! Wat vertelt Rembrandt ons over Simeon en Hanna bij Jezus? Het gaat over licht! Wat betekent het licht van Jezus voor ons? Dat Hij in ons moment komt met zijn bijzondere licht. De tijd van wet en oordeel is afgelopen. Het is tijd voor vrede, bevestiging, liefde!

 

PODCAST GROOT NIEUWS RADIO

Beluisteren. Wat betekent genade in de praktijk? Wat lezen we erover in de Bijbel? Kan je Gods genade verspelen door bepaalde zonde, en kan je ooit echt zeker weten of je gered bent? Willem de Vink neemt ons mee in zijn persoonlijke zoektocht naar een antwoord. Hij legt uit welke bekende theologische stromingen er zijn en waarom daar vaak angst om de hoek komt kijken, die volgens Willem geen plek hoeft te hebben in het leven met Jezus.

Podcast uit het programma van Groot Nieuws Radio Bij Jorieke, n.a.v. het boek Vrijgesproken! van Michael Eaton.

Beluister ook: Podcast met Willem de Vink in de Kolkshow: creativiteit en geloof

NIEUW BOEK

Inkijk PDF

Vrijgesproken! Genade en verantwoordelijkheid opnieuw doordacht behandelt de thema’s genade, gerechtigheid, wet en geloofszekerheid vanuit een diep inzicht in de Bijbel als geheel. Je gaat nauwgezet door verschillende Bijbelboeken uit het Oude en Nieuwe Testament heen. Je bestudeert het verbond, de wet, genade, het krachtige en definitieve werk van Jezus, onze beloning nu en straks en – misschien wel het hoogtepunt: het geloof van Jezus in ons.

De schrijver geeft de lezer een helder doordachte kijk op Gods genadevolle omgang met mensen in verleden, heden en toekomst. Hij gaat in op verschillende visies en daagt de traditionele stromingen in de evangelische en protestantse kerken uit om hun theologie opnieuw te doordenken.

Dit is een theologie die kerken, gezinnen en individuele christenen een vernieuwende kijk op genade geeft en het geloofsfundament aanzienlijk versterkt. Als je een diepgravende, systematische uiteenzetting van het evangelie van genade vanuit de Bijbel wilt bestuderen, dan is dit baanbrekende standaardwerk je boek.

Vrijgesproken! 400 blz. Prijs € 24,50. Bestellen: the Grace Factory Shop.

Prof. Dr. Michael Eaton (1942-2017) groeide op in Londen en studeerde theologie in Groot-Brittanië, Zambia en Zuid-Afrika. Ook werkte hij voor Westminster Chapel onder Dr. Martyn Lloyd-Jones en Dr. R.T. Kendall in Londen en voor Tyndale House, Cambridge. Hij was predikant in Johannesburg, Lusaka en Nairobi. Ook was hij als een van de leiders verbonden met Chrisco Fellowship of Churches en werkte hij samen met New Wine. Hij was een veelgevraagd spreker in kerken en conferenties over de hele wereld. Ondanks zijn drukke reisschema bleef hij tot aan zijn dood pastor van een plaatselijke kerk in de krottenwijken van Nairobi. Zijn onderwijs wordt door veel predikanten en leiders gebruikt, met name in Afrika en Azië. Vrijgesproken! is zijn standaardwerk (No Condemnation, a Theology of Assurance of Salvation).