Toegankelijke theologie over genade

Een geweldig nieuw boek, als je van Bijbelstudie houdt: Vrijgesproken! – genade en verantwoordelijkheid opnieuw doordacht. De schrijver is Michael Eaton, een Britse theoloog. Als je een diepgravende, systematische uiteenzetting van het evangelie van genade wilt bestuderen, dan is dit standaardwerk je boek.

Inkijk PDF

Het boek komt half augustus van de pers. We bieden het deze zomer met een flinke korting aan. Na 20-08-2019 is de prijs € 24,50, maar als je nu bestelt sturen we het je eind augustus graag toe voor € 19,50. Bestellen: the gracefactory shop.

Dit boek behandelt de thema’s genade, gerechtigheid, wet en geloofszekerheid vanuit een diep inzicht in de Bijbel als geheel. Je gaat nauwgezet door verschillende Bijbelboeken uit het Oude en Nieuwe Testament heen. Je bestudeert het verbond, de wet, genade, het krachtige en definitieve werk van Jezus, onze beloning nu en straks en – misschien wel het hoogtepunt: het geloof van Jezus in ons.

De schrijver geeft de lezer een helder doordachte kijk op Gods genadevolle omgang met mensen in verleden, heden en toekomst. Hij gaat in op verschillende visies en daagt de traditionele stromingen in de evangelische en protestantse kerken uit om hun theologie opnieuw te doordenken.

Dit is een theologie die kerken, gezinnen en individuele christenen een sterker fundament biedt.

Prof. Dr. Michael Eaton (1942-2017) groeide op in Londen en studeerde theologie in Groot-Brittanië, Zambia en Zuid-Afrika. Ook werkte hij voor Westminster Chapel onder Dr. Martyn Lloyd-Jones en Dr. R.T. Kendall in Londen en voor Tyndale House, Cambridge. Hij was predikant in Johannesburg, Lusaka en Nairobi. Ook was hij als een van de leiders verbonden met Chrisco Fellowship of Churches. Hij was een veelgevraagd spreker in kerken en conferenties over de hele wereld. Ondanks zijn drukke reisschema bleef hij tot aan zijn dood pastor van een plaatselijke kerk in de krottenwijken van Nairobi. Zijn onderwijs wordt door veel predikanten en leiders gebruikt, met name in Afrika en Azië. Dit boek ‘Vrijgesproken!’ (400 blz.) is zijn standaardwerk (No Condemnation, a Theology of Assurance of Salvation).