75 In het huwelijk geef je elkaar betekenis

Charisma, mei 2019 – Diep van binnen weten we allemaal dat we bijzonder zijn. Niemand komt ter wereld met het idee dat hij of zij helemaal niets of alleen maar iets heel gewoons is. De behoefte om gezien te worden en mee te tellen leeft in ieder mens. Het hoort bij ons. Maar wie vertelt je van hoeveel betekenis jij bent? Het huwelijk is de ideale plek om elkaars betekenis te bevestigen en te versterken.

Het is niet zomaar dat mensen geschapen zijn naar Gods beeld. Gods naam betekent: ‘Ik zal er zijn!’ (Exodus 3:13-15) Die naam zegt alles over God, maar ook over ieder mens afzonderlijk. We zijn namelijk naar Gods evenbeeld geschapen, vertelt de Bijbel. (Genesis 2:26-27) Op dezelfde manier waarop God enig en uniek is, ben ik dat, ben jij dat. Dit besef zit er bij ons ingebakken.

Overgeleverd aan jezelf?
In je kinderjaren weet je niet beter dan dat alles om jou draait. Je kunt je nog niet inleven in anderen. Je bent alleen maar vol van jezelf.
In je tienertijd kan dat zelfbesef grote hoogten bereiken, als je de wereld om je heen gaat ontdekken en beseft hoe uitzonderlijk jij bent. Je dagdromen vullen zich met beelden en verhalen waarin jij de held of heldin bent, uitverkoren om grote daden te doen.
In dezelfde periode wordt het besef hoe bijzonder jij bent echter aangetast. Je leert je inleven in anderen en dat is positief. Je wordt er een fijner mens door. Maar nu je je bewust bent van anderen, ga je jezelf ook vergelijken en beoordelen met de ogen van anderen. Je angst dat je niet voldoet en daarom niet bij de groep hoort neemt toe.
Angst voor veroordeling – daar kun je heel onzeker en eenzaam van worden. Je zelfbeeld versplintert, je voelt je niet langer uniek. Dat kan leiden tot grote vertwijfeling. Alles is zinloos, want jij bent waardeloos. Denk je.

Totdat de liefde toeslaat. Plotseling krijg je weer betekenis, wanneer er iemand in je leven komt die voor jou kiest en jouw unieke eigenheid bevestigt. Kijk hoe verliefde mensen stralen!

Jij bent het waard dat iemand van je houdt
Aan de liefde gaat vooraf dat je elkaar waarde toekent. Alleen wat voor jou van waarde is kun je werkelijk liefhebben. Het besef dat jij het waard bent dat iemand van je houdt, is dan ook het mooiste geschenk dat je elkaar kunt geven. En als die liefde een blijvend karakter krijgt in het Bijbelse huwelijksverbond, geef je elkaar een levensvervulling die met niets te vergelijken is.

Als twee mensen voor elkaar kiezen, geven ze elkaar betekenis. Degene die van je houdt en dat laat merken geeft je waardigheid en zelfrespect. Jij bent waardevol, je mag er zijn!

Niets is belangrijker voor een man dan een vrouw te vinden die hem zo bijzonder vindt dat ze zijn achternaam tot de hare wil maken. Ze laat daarmee zien dat ze haar leven met hem wil delen. Zij geeft hem eer en respect. Hij weet: ‘Ik ben van betekenis, ik mag er zijn!’
En niets is belangrijker voor een vrouw dan een man te vinden die haar opneemt in zijn huis. Hij laat daarmee zien dat hij helemaal voor haar gaat en haar nooit zal afwijzen. Hij geeft haar liefde en veiligheid. Zij weet: ‘Ik ben van betekenis, ik mag er zijn!’

Alles is liefde, behalve…
Soms zit je in het huwelijk elkaar in de weg en geef je elkaar helemaal geen waarde. Ook in ons huwelijk gebeurt dat.
Marian luistert naar Bløf, het nummer ‘Alles is liefde.’ Een nietszeggend ding, vol opgezwollen cliché’s, vind ik.

‘Ik vind dat nummer helemaal niks,’ zeg ik dan ook.

‘Maar ik vind het wél mooi,’ reageert zij. Ik hoor een scherpe toon in haar stem. Ze irriteert zich aan me.
We nietussen en welussen eventjes door.
Als de muziek uit die geladen sfeer is weggeëbd, komen we op dit vervelende voorval terug. Wat is er eigenlijk tussen ons tweeën gebeurd?
We komen erachter dat als ik ‘Ik vind’ zeg, Marian hoort dat ze niks mag vinden, dat haar smaak er niet toe doet. Dat kwetst haar, want ze hoort afkeuring. Ze wil gerespecteerd worden in wat ze leuk of mooi vindt, ook al vind ik wat anders. Wat ze wil horen is: ‘Goh, wat gaaf dat jij die muziek leuk vindt.’
Achter Marians reactie zit de behoefte om serieus genomen te worden. Dat begrijp ik nu, omdat ze dat aan mij heeft uitgelegd. Zij snapt heus wel dat ik wat mag vinden van haar muzieksmaak, maar dan moet ik dat wel zo overbrengen dat zij er ook mag zijn met haar keus. Haar in haar waarde laten is ook haar betekenis geven.
Het is leuk om elkaar te zien genieten en elkaar daarin te bevestigen. We zullen elkaar aanmoedigen om lol te hebben in onze muziek. En daarin elkaars waarde bevestigen.

Jij mag er zijn!
Man en vrouw die elkaar waarde toekennen lijken op God. Hij bewees hoe kostbaar we zijn door Jezus te geven. (Romeinen 5:8) God geeft ons betekenis. Want ook al was jij de enige die op zijn liefde in zou gaan, dan had Hij nog voor de kruisdood gekozen en had Hij toch zijn leven gegeven.
De betekenis van je geliefde ligt niet in wat hij of zij voor je doet, maar in wie hij of zij is. Jij bent Jezus waard. En jouw geliefde is Jezus waard. Het huwelijk is bedoeld om dat aan elkaar duidelijk te maken. Het huwelijk is het evangelie van genade in de meest intieme vorm.

Iemand waarde toekennen is iemand eren, waarderen, gewicht geven. Daarom kun je niet vaak genoeg zeggen: ‘Jij mag er zijn, want jij bent alles voor mij.’ En niet vaak genoeg blijven benadrukken: ‘Ik ben er en ik zal er zijn – voor jou!’

Of: ‘Vriendin, aan jou is alles mooi, niets ontsierd jouw schoonheid.’ (Hooglied 4:7)

En: ‘Mijn lief, jij glanst en schittert, jij steekt boven duizenden uit.’ (Hooglied 5:10)

Zeg het in woorden. In een gebaar. In een cadeau. In tijd voor elkaar. In intimiteit. Blijf het zeggen, druk je hart erin uit, heel je wezen. Doe het. Voor je geliefde. Die er helemaal mag zijn.

Willem en Marian de Vink