Volmaakte liefde

Volmaakte liefde sluit angst uit.
1 Johannes 4:18b


De Bijbel zegt dat de volmaakte liefde (en dat kan alleen maar Gods liefde zijn) wil afrekenen met onze angst voor straf en veroordeling (1 Joh. 4:17-18). Naarmate je meer doordrongen raakt van die liefde, verandert je kijk op God en jezelf. Het is de volmaakte liefde van Jezus, zoals Paulus die beschrijft in 1 Korintiërs 13.

Luister maar.

De liefde van Jezus is geduldig en vol goedheid.
Zijn liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid.
Jezus’ liefde is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan.
Die liefde verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid.
Alles verdraagt Jezus, alles gelooft Hij, alles hoopt Hij, in alles volhardt Hij in zijn liefde.
Zijn liefde zal nooit vergaan.

Kun je je voorstellen hoe jouw beperkingen en tekorten wegvallen als je in verbinding komt te staan met die volmaakte liefde? ‘Wanneer het volmaakte komt, zal wat beperkt is verdwijnen’, schrijft Paulus.

Kijk wat er dan gebeurt. Wat je ontvangt ga je uitdelen. 1 Korintiërs 13 komt beschikbaar voor anderen.

Wat een toekomst, wat een uitzicht biedt die liefde!