Als je hart volstroomt …

Hemelhoog is uw liefde, tot aan de wolken reikt uw trouw.
Psalm 108:5


Mmmm! Weer een nieuwe dag om je te verbazen over Gods liefde en trouw. Deze keer op de klanken van Psalm 108.

‘Hemelhoog is uw liefde,’ staat er in de NBV. ‘Want uw goedertierenheid is groot tot boven de hemelen,’ zegt de Statenvertaling. ‘Want hemelhoog en groter is uw vriendschap,’ vind je in de Naardense Bijbel.

Hemelhoog en nog hoger is Gods liefde dus, zijn goedertierenheid en vriendschap. Probeer je de ruimte eens in te denken waar het hier over gaat. Kijk vandaag even omhoog de lucht in. En denk je eens in: de ruimte tussen God en jou is gevuld met liefde. Zijn vriendschap heeft de afstand overbrugd. Zijn goedertierenheid weet jou te bereiken.

En andersom net zo. Alles wat jij doet en zegt, komt gezuiverd door zijn liefde bij Hem aan. Hij neemt elk gebed dat jij bidt in zich op. Het is zelfs zo dat Gods Geest onze onvolmaakte gebeden verandert in gebeden die de Vader kan beantwoorden (Rom. 8:26).

De hemel is niet langer van koper. God is nooit ver weg. Zelfs al voel je dat anders, Gods Woord zegt dat zijn liefde de afstand heeft weggenomen en dat zijn trouw overeind blijft. Waar hebben we dat aan te danken? Aan Gods genade, zijn onverdiende gunst, die Hij in Jezus heeft waargemaakt.

Kijk je naar Jezus, dan stroomt je hart vol met Gods kwaliteiten. In Psalm 108 leidt dat al op de vroege morgen tot een feestje met veel muziek. Wereldmuziek, omdat Gods goedheid en trouw iedereen aangaan en op elke plek van de wereld de ruimte tussen hemel en aarde vullen.

‘Mijn hart is gerust, o God, ik wil zingen en spelen. Mijn ziel, ontwaak met harp en lier, ik wil het morgenrood wekken. U, HEER, zal ik loven in heel de wereld, over u zingen voor alle volken’ (Ps. 108:2-3).

Yes, jawohl, da, tak, si, oui, hao, yebo …