Waar schenk je aandacht aan?

U zegt: ‘Alles is toegestaan.’ Zeker, maar niet alles is goed. Alles is toegestaan, maar niet alles is opbouwend. 1 Korintiërs 10:23

Wat lees je, wat bekijk je, wat doe je? Je vraagt jezelf vast weleens af of iets door de beugel kan of niet.

Welnu, God is ruimhartig: we mogen in dit leven op aarde van alles gebruikmaken. De toets of we dat wel of niet zullen doen, zit hem in onze omgang met Hem. Het is goed wanneer we Hem ervoor kunnen danken (1 Kor. 10:23-31).

Op het moment dat je God betrekt in je doen en laten, ga je onderscheiden waar Hij blij mee is. Het zijn de dingen waar zijn eigenschappen in zitten. Zijn Geest zal daar positief op reageren.

‘Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient’ (Filip. 4:8).

Dus alles wat je eet, leest, bekijkt, bepraat of doet kan eenvoudig beproefd worden. Is het deugdzaam? Verdient het lof? Of als je er dieper op in wil zoemen: is het waar, edel, rechtvaardig, zuiver, lieflijk, eervol? Dat zijn kwaliteiten waar de heilige Geest zich aan kan verbinden. Zo niet, dan is het nutteloos om mee bezig te zijn.

Maar er is nog een toets. Kwetsen we er niemand anders mee?

‘Wees niet op uzelf gericht, maar op de ander’ (1 Kor. 10:24).