Jouw naam is bekend in de hemel

‘Verheug je omdat jullie naam in de hemel opgetekend is.’

Lucas 10:20

Johannes de ziener is ook Johannes de schrijver. Hij schrijft een evangelie omdat hij gezien heeft wat Jezus op aarde heeft gedaan. Hij schrijft brieven omdat hij gezien heeft wat Jezus in de gemeente heeft gedaan. En hij schrijft Openbaring, omdat hij gezien heeft wat Jezus in de hemel heeft gedaan.

Maar hij ziet nog veel meer boeken voor zich. Elk leven met Jezus is een boek waard. Dat zouden zoveel boeken worden dat de wereld eronder zou bezwijken.

Jezus heeft nog veel meer gedaan: als al zijn daden, een voor een, opgeschreven zouden worden, zou de wereld, denk ik, te klein zijn voor de boeken die dan geschreven moesten worden (Joh. 21:25).

Johannes gelooft in boeken, maar God ook. Hij heeft wat Hij tegen mensen wilde zeggen vastgelegd in de Bijbel. Maar weet je dat Hij ook jou heeft vastgelegd in een boek? In het boek des levens, dat dankzij Jezus is opengegaan (Mal. 3:16-18).

Dat boek van het leven bewaart God in de hemel, waar zonde en bederf het niet kunnen aantasten. Niets is nog van invloed op de inhoud van dat boek. Daar sta jij in!

‘Ik zal zijn naam niet uit het boek van het leven schrappen, maar juist voor hem getuigen ten overstaan van mijn Vader en zijn engelen’ (Op. 3:5).

Jouw naam is bekend in de hemel. Telkens als Jezus die noemt, horen de Vader en zijn engelen wat Hij voor jou heeft gedaan. Hij heeft elke eis om in zijn boek te staan voor jou ingewilligd en jou zijn overwinning geschonken. Jouw naam in dat boek betekent dat de complete hemel meewerkt om jou het leven te schenken dat God je gunt.

Johannes 21:15-25