De hemel is er om gretig uit te ontvangen

Christus daarentegen is aangetreden als hogepriester van al het goede dat ons is toebedacht.

Hebreeën 9:11

Echt, je hebt aan een leven lang niet genoeg om te ontdekken wat Jezus in de hemel allemaal voor jou op aarde te geven heeft. Straks zullen we versteld staan, als Jezus terugkomt. Maar de verbinding is nu al open, je kunt vandaag al ongehinderd ontvangen.

Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend (Ef. 1:3).

Gods schatkamers staan open. Dankzij Jezus kon God de heilige Geest vanuit de hemel sturen om jou en mij te vervullen met hemelse kwaliteit, waar we gebruik van mogen maken in ons dagelijks leven. Hij helpt je om al zijn schatten te ontvangen en toe te passen.

‘Jezus is door God tot leven gewekt, daarvan getuigen wij allen. Hij is door God verheven, zit aan zijn rechterhand, en heeft van de Vader de heilige Geest, die ons beloofd is, ontvangen. Die Geest heeft hij op ons doen neerdalen, en dat is wat u ziet en hoort’ (Hand. 2:32-33).

De heilige Geest bevestigt dat jij nu al je plek in de hemel hebt. Hoewel je nog op aarde rondloopt in een kwetsbaar lichaam, ben je in de geest niet alleen verbonden met de hemel, maar zelfs ingeburgerd (Ef. 2:6). Daarom mag je daar je ogen oefenen om te ontdekken waar je allemaal recht op hebt. Ga er op af!

Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God (Kol. 3:1).

Johannes 21:15-25