Jezus in de hemel voor jou op aarde

Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons.

Romeinen 8:34

Jezus is op dit moment de enige mens die in een verheerlijkt lichaam in de hemel is. Wat doet Hij daar? Hij heeft de strijd beslist. Daarom hoeft Hij niet op te staan, uit te trekken, heen en weer te rennen. Nee, Hij zit. Jezus zit daar aan de rechterhand van de Vader (Hebr. 8:1). Hij zit daar als Gods geliefde Zoon op de plaats die Hem toekomt op de troon. Vanaf die troon, vanuit die rust, in die aanwezigheid van genade en liefde regeert Hij. En de aandacht van zijn regering concentreert zich op jou en mij.

Want Hij pleit daar voor ons. Dat betekent dat Hij daar voor ons opkomt. Zijn aanwezigheid in de hemel garandeert ons dat onze zonden vergeven zijn. Jezus is daarvoor met zijn bloed de hemel door gegaan (Hebr. 9:11-14, 23-26). Dankzij Hem mogen jij en ik zonder besef van zonden leven.

Hoeveel te meer zal dan niet het bloed van Christus, die dankzij de eeuwige Geest zichzelf heeft kunnen opdragen als offer zonder smet, ons geweten reinigen (Hebr. 9:14).

De hele kosmos is daarvan op de hoogte: alle machten moeten erkennen dat jij met een rein geweten mag leven.

Hierom kunt u vragen dankzij de opstanding van Jezus Christus, die de hemel is binnengegaan en nu aan Gods rechterhand zit, terwijl de engelen, machten en krachten aan hem onderworpen zijn (1 Petr. 3:22).

Jezus bepaalt in de hemel dat jij op aarde vrij van schuld en schaamte mag leven in Gods aanwezigheid!

Johannes 21:15-25