Jezus blijft je zegenen

U zegent de rechtvaardigen, HEER, als een schild beschut hen uw genade.

Psalm 5:13

De discipelen keren terug naar Judea. Daar is Jezus ook. Hij zal vanaf de Olijfberg definitief naar de hemel vertrekken. Maar kijk hoe Hij dat doet. Zijn lichaamstaal spreekt boekdelen. Want welke indruk laat Hij van zichzelf achter?

Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief hij zijn handen op en zegende hen. Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel (Luc. 24:50-51).

De indruk die Jezus van zichzelf achterlaat is van iemand die zegent. Want zo is God. Het eerste wat God deed toen Hij mensen maakte was hun zegenen (Gen. 1:28). Dat was de eerste indruk die Hij ons van zichzelf meegaf. De laatste indruk van Jezus’ lichamelijke aanwezigheid op aarde is hetzelfde. Hij zegent ons.

Jezus is in de hemel opgenomen om ons te blijven zegenen. Hij zit aan Gods rechterhand waar Hij Gods gerechtigheid beschikbaar stelt voor iedereen die daar gebruik van wil maken.

Nadat hij dit tegen hen gezegd had, werd de Heer Jezus in de hemel opgenomen en nam hij plaats aan de rechterhand van God (Marc. 16:19).

Zegenen is Gods woorden uitspreken, die van invloed zullen zijn. God heeft zijn beloften gegeven. En zijn Geest om die in de praktijk van ons leven waar te maken. Zo zegent Hij ons. Dat doet Hij nu en daar zal Hij mee doorgaan als Hij terugkomt. Dan zullen we Hem in dezelfde zegenende houding terugzien.

‘Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan’ (Hand. 1:11).

Intussen mag jij jezelf oefenen om steeds meer zegen te ontvangen en uit te delen.

Johannes 21:15-25