Genade tot het eind

Om u er nadrukkelijk van te verzekeren dat het werkelijk de genade van God is die u staande houdt.

1 Petrus 5:12

Johannes, onze apostel van de liefde, sluit zijn evangelie af met de liefdesverklaring tussen Jezus en Petrus. Hij tipt ook aan waar die in uit zal monden: dat Petrus zijn leven daarvoor zal geven. Jezus vertelt namelijk aan Petrus hoe hij zijn aardse leven zal eindigen: als gevangene en martelaar voor het evangelie. Dat zal zijn tot eer van God (Joh. 21:18-19).

Petrus herhaalt die verwachting van zijn levenseinde in zijn tweede brief (2 Pet. 1:14). Eerder heeft hij in een andere brief geschreven dat je soms lijdt voor het getuigenis van Jezus, omdat Satan daar als een brullende leeuw op afkomt. Maar ook dat je kracht zult ontvangen. Het geloof dat jij deel hebt aan Jezus’ heerlijkheid maakt je sterk (1 Pet. 5:8-11).

Maar al moet u nog een korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, heeft u geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen (1 Pet. 5:10).

Volgens berichten buiten de Bijbel is Petrus rond het jaar 65 na Christus ondersteboven gekruisigd. Dat gebeurde in Rome na de grote brand, ten tijde van keizer Nero. In dezelfde tijd zou Paulus onthoofd zijn. Johannes is dan nog in leven; hij overleeft waarschijnlijk alle andere apostelen. De apostelen beschouwen hun leven en ook hun dood allemaal als een blijk van Gods gunst, waarin ze sterk geworden zijn.

Laat uw standvastigheid niet varen, maar groei in de genade en in de kennis van onze Heer en redder Jezus Christus (2 Pet. 3:17-18).

Johannes 21:15-25