Wat God doet, is volmaakt

Hij is een rots, hij staat voor recht; alles wat hij doet is volmaakt. Trouw is God, rechtvaardig en zuiver, in hem is geen spoor van kwaad.
Deuteronomium 32:4


God is volmaakt, ja. Hij is zuiver. In Hem is geen spoor van kwaad. Maar blijft Hij daarom op afstand?

God is volmaakt en zuiver. Hij is heilig. Heilig in liefde. Heilig betekent afgezonderd. Je kunt je afzonderen ván iets en afzonderen vóór iets. God is afgezonderd ván de zonde – en afgezonderd vóór mensen. Hij is honderd procent afgekeerd van het kwaad, maar ook honderd procent toegekeerd naar zijn kinderen.

Hoe kan Hij dat, als er in mensen nog zonde zit?

Jezus heeft dat probleem opgelost. Hij heeft onze zonden gedragen. In Hem zijn we gerechtvaardigd, goedgekeurd. Omdat we heilig en afgezonderd zijn in Hem, kan Hij ons aanpakken en in de praktijk heilig maken. Hij zegt dat in Johannes 17: ‘Ik heb mij geheiligd omwille van hen, zo zullen ook zij door de waarheid geheiligd zijn’ (vers 19).

De volgorde is altijd: éérst de rechtvaardiging, dan de heiliging. Zo werkt dat op het fundament van genade. Eerst heeft God ons goedgekeurd (gerechtvaardigd), vervolgens werkt Hij eraan dat we ook beter zullen worden (geheiligd). Hij neemt eerst zondige mensen aan, om ze daarna te helpen om van hun zonden en de gevolgen daarvan af te komen. In die volgorde en anders niet.

God staat voor recht. Hij heeft het recht voltrokken in Jezus, zodat Hij jou trouw kan blijven. Want dat is God ook: trouw en betrouwbaar. Er is geen enkele reden om aan Gods genade te twijfelen.

Wat God volmaakt heeft verklaard is volmaakt. Dat ben jij, in Jezus. En wat God doet, is volmaakt. Ook wat Hij vandaag weer doet in jouw leven. Let op Hem!