God bewijst zijn rechtvaardigheid

Mijn rechtvaardige dienaar verschaft velen recht, hij neemt hun wandaden op zich.
Jesaja 53:11b


Genade heerst door rechtvaardigheid. God vergeeft niet zomaar, willekeurig of uit sympathie, Hij vergeeft rechtvaardig. Met het kruis demonstreert Hij zijn rechtvaardigheid.

‘Jezus is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. Hiermee bewijst God dat hij rechtvaardig is’ (Rom. 3:25).

Jezus was de enige die God rechtvaardig kon noemen. Hij diende God zonder zonden. Daarom kon Hij ons allemaal recht verschaffen. Hij nam onze zonden op zich en werd in onze plaats veroordeeld. Al onze zonden zijn veroordeeld. Zodoende spreekt God ons op rechtvaardige gronden vrij.   

‘Hij wil ons nu, in deze tijd, zijn gerechtigheid bewijzen: hij laat ons zien dat hij rechtvaardig is door iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft’ (Rom. 3:26).

God heeft bewezen dat Hij rechtvaardig is – en hoe! Jezus’ dood is een rechtvaardige daad, waarin God juist en rechtvaardig heeft gehandeld.

Het kruis is het definitieve teken dat God recht heeft gesproken en recht heeft gehandeld. Iedereen die gelooft in Jezus is vrijgesproken, gerechtvaardigd, goedgekeurd op grond van het recht dat God ons in Jezus heeft verschaft. Hij stierf, zodat wij mogen leven. Hij werd door God verlaten, zodat wij mogen leven in Gods nabijheid.

Kijk je naar Jezus, dan zul je God kennen als een rechtvaardig God. Het recht dat Hij ons heeft verschaft in Jezus is gebaseerd op zijn onwankelbare rechtvaardigheid. Hij is onze gerechtigheid. ‘Zijn naam zal zijn “De HEER is onze gerechtigheid”’ (Jer. 23:6b).

Gods rechtspraak is keiharde zekerheid. Je staat in je recht tegenover iedereen die je aanklaagt en in twijfel brengt. Je mag recht staan voor God. Hem recht in de ogen kijken. Je bent rechtvaardig verklaard. Helemaal goedgekeurd. Jij, ja.