Geluksvogels

Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest die van God komt, opdat we zouden weten wat God ons in zijn goedheid (letterlijk: genade) heeft geschonken.
1 Korintiërs 2:12


Wij zijn geluksvogels. Bofkonten. Denk je eens in: jij bent Vaders geliefde kind. Alle zegen waarmee God zijn geliefde Zoon Jezus heeft overladen komt jou toe. De komst van Jezus leek een mysterie, zijn kruisdood een debacle, maar dat kwam jou ten goede.

Gods genade stroomt elke dag weer naar je toe: je mag delen in zijn heerlijkheid.

‘Waar wij over spreken is Gods verborgen en geheime wijsheid, een wijsheid waarover God vóór alle tijden besloten heeft dat wij door haar zouden delen in zijn luister’ (1 Kor. 2:7).

Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest die van God komt. De geest van deze wereld zegt dat jij maar een oprisping bent in het evolutieproces. De Geest van God zegt dat jij bij de schepping al gewild, geliefd en bevoorrecht was en dat tot in eeuwigheid zult blijven. De geest van deze wereld zegt dat je niks waard bent als je niet geweldig presteert. De Geest van God zegt dat je net zoveel waard bent als Jezus. De geest van deze wereld zegt dat je zelf voor je tekorten moet opdraaien. De Geest van God zegt dat Jezus jouw tekorten aanvult. Sterker nog: Hij overlaadt je met zijn luister!

Zeker weten? Ja, dat bevestigt Gods Geest binnenin je – en Hij werkt dat ook nog uit.

‘Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie hem liefheeft. God heeft ons dit geopenbaard door de Geest’ (1 Kor. 2:9, 10a).

Reken maar dat je je met zoveel genade anders gaat gedragen. En dat zullen ze merken ook!

Tip – Zie je zelf waarin je verandert? Vertel dat eens aan iemand anders.