De kracht die je ontvangt

De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan, maar voor ons die worden gered is het de kracht van God.
1 Korintiërs 1:18


Van nature hebben we niks op met genade. Trotse mensen kunnen er niets mee. Wie wil er nou afhankelijk zijn van de onverplichte goedheid van z’n meerdere? Bah, slap gedoe, die genade.

Ik herinner me dat je als jongens bij het beëindigen van een gevecht om genade moest smeken. Niet zomaar genade, nee, meisjesgenade. Dat was lekker vernederend. Brrr.

Daarom noemt Paulus de boodschap van het kruis een dwaasheid voor wie verloren gaan. Maar ook Gods kracht voor ons die worden gered. Met de genade die God ons aan het kruis bewees, kwam de kracht van Jezus voor ons beschikbaar. Christus is Gods kracht en wijsheid (1 Kor. 1:18 en 24b).

Genade is Gods omkeerkracht. Ook al is het nog zo slecht gesteld met ons mensen, ook al kan Gods rechtspraak alleen maar tot veroordeling leiden, ook al kunnen we niets bijdragen om het goed te maken, ook al heeft God ons helemaal niet nodig – toch, tóch, TOCH kiest Hij voor ons. Toch spreekt Hij ons vrij. Toch gunt Hij ons al zijn beloften. Toch mogen we namens Hem optreden.

Wat een genade!

Genade is de levenskracht die door Gods goedheid wordt veroorzaakt. Die kracht helpt je om de zonde de rug toe te keren, steeds meer van God te ontvangen en uit te delen van zijn liefde!