Als de Geest der genade wordt uitgestort

Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der genade en der gebeden.
Zacharia 12:10 (NBG)


Gods Geest komt met golven genade. Voordat Jezus terugkomt, zal Gods Geest speciale nadruk leggen op Gods genade. De Bijbel zegt dat de Geest van genade zal worden uitgestort voordat Jezus verschijnt en Israël degene zal zien die ze doorstoken hebben.

Kun je je voorstellen wat dat uitwerkt? De nadruk die de Geest op Gods genade zal leggen, zal Gods kinderen maken tot die zonen van God waar de schepping naar uitziet (Rom. 8:19). Dat zal ook Israël overtuigen. We zullen vol van genade zijn, vol van de onverdiende gunst die Hij in overvloed schenkt. Het zal er van spetteren en bruisen.

De Geest komt met genade en ook met gebeden, lezen we. De gebeden van de Geest, de woordeloze zuchten waarmee Hij voor ons pleit, zullen als een wind Gods kinderen bewegen. We zullen stralen van Gods luister (Rom. 8:26-30).

Dan zullen niet alleen de stammen van Israël (Zach. 12:10b-14), maar alle volken (Op. 1:7) weeklagen van spijt dat zij die genade links lieten liggen.

Als God de Geest van genade uitgiet …