Genadestrijders

Hij zal geen woordenstrijd aangaan en op straat zijn stem niet verheffen.
Matteüs 12:19


Er is geen godsdienst, ideologie, natie of onderneming die zijn mensen zo licht en luchtig toegerust de wereld instuurt als Jezus. Hij zegt: ‘Ik ben met jullie’ – en dat is het (Mat. 28:20b).

Jezus vraagt ons niet te schreeuwen tegen de duivel, te foeteren op de wereld, onze mouwen op te stropen tegen de zonde, te schoppen tegen het gezag, of de grijze massa op te jutten. We vormen geen blok met elkaar, bespelen geen media, ontketenen geen revolutie. Geweld is geen jas die ons past.

De wapenrusting waarin we standhouden is het besef wie we in Jezus zijn en anders niet. De gordel van de waarheid, het harnas van de gerechtigheid, de sandalen van de vrede, het schild van het geloof, de helm van de verlossing, het zwaard van de Geest (Gods Woord), het bidden door de Geest: het is onze nieuwe mens waarin we standhouden (Ef. 6:10-18).

We zijn als stromen van levend water, als de wind die dan hier, dan daar heen waait, licht dat duisternis verdrijft, bederfwerend zout. We brengen leven, adem, lucht in de wereld, ongrijpbaar maar merkbaar, signalen van Gods zegen, zijn genade en gunst.

Zijn Geest doet het werk als we op het fundament van genade standhouden. Zo vormen we Gods vooruitgeschoven manschappen, die in vijandig gebied hun vijanden liefhebben en daarmee getuigen van Jezus.

De wereld komt op z’n kop te staan als God de Geest van genade stuurt (Zach. 12:10)!