Het geheim van Jozef

‘Zouden we ooit iemand kunnen vinden als deze man, iemand die zo vervuld is van Gods Geest?’
Genesis 41:38


Jozef hield geen lijstje bij met zonden om tegen te strijden, verbeterpunten om aan te werken, verplichtingen om aan te voldoen. In Genesis vinden we niks van dat alles. Wat was het geheim waarmee Jozef stand hield?

Hij kon de kritiek van zijn broers aan, hun verwerping ook. Nergens lees je dat hij verbitterd raakte of op wraak uit was. Hij kon de verleiding van de vrouw van zijn baas weerstaan. Zijn reactie was een direct en ondubbelzinnig nee tegen haar seksuele avances. Hij bracht het geduld op om op zijn tijd te wachten in die oneervolle situatie in de gevangenis. Hij ging voor zijn missie om mensen te redden uit hun hongersnood, zonder afgeleid te worden door corruptie of zelfverrijking.

Het leek of Jozef zich van geen kwaad bewust was en al zijn energie kon besteden aan zijn levensopdracht. En zo was het. Zijn geheim was dat hij vol was van Gods Geest, lezen we (Gen. 41:38).

God leefde door Jozef heen. Zo kon Jozef meer dan overwinnaar zijn.

Een overwinnaar wordt opnieuw de arena ingestuurd om het gevecht aan te gaan. Iemand die meer dan overwinnaar is rust in de overwinning die hem geschonken werd (Rom. 8:31-39).

Jozef rustte in het koningschap dat hem beloofd was. Omdat hij rustte, kon Gods Geest het werk doen. En dat kan Hij nog, nu door jou heen!