Jij draagt het stempel van de heilige Geest

Doof de Geest niet uit.
1 Tessalonicenzen 5:19


De heilige Geest heiligt ons (zijn naam zegt het al). Dat is een gegarandeerd proces, dat nooit zal stoppen. Hij gaat ermee door, ons leven lang. Zelfs onze zonden kunnen de Geest daarvan niet weerhouden. Integendeel: die zijn juist een reden voor Hem om met ons door te gaan.

De zonde kan de Geest niet tegenhouden om ons te heiligen. Mensen van het nieuwe verbond hoeven Psalm 51 daarom niet meer te zingen (‘Neem uw heilige Geest niet van mij’). Jezus heeft namelijk nadrukkelijk verklaard dat de Geest der waarheid altijd bij ons zal zijn en eeuwig in ons zal blijven (Joh. 14:16-17). Daarom kunnen we er zeker van zijn dat Hij ons zal heiligen en blijven heiligen.

‘Hij zal ons in alle opzichten heiligen, zodat heel onze geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zullen zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus,’ schrijft Paulus (1 Tes. 5:23).

De heilige Geest rust op jou, omdat je in Jezus bent. Hij woont in jou, omdat Jezus de veroordeling van jouw zonde op zich heeft genomen. Hij heiligt je voortdurend, zodat je elk moment geheiligd met een heilig God kunt omgaan.

Jouw zonde staat de heilige Geest dus niet in de weg om zijn werk in jou te doen. Het enige wat ertussen kan komen, is jouw ongeloof in Gods genade.

Daarom roept de Bijbel je op om de Geest niet te bedroeven (maar je bewust te blijven van het stempel dat je draagt, Ef. 4:30-32), of uit te doven (maar dankbaar te blijven, 1 Tes. 5:16-24).