Gods leiding gaat dieper

Ananias vertrok en ging naar het huis, waar hij Saulus de handen oplegde.
Handelingen 9:17a


Soms weet je heel goed wat God wil. Die overtuiging zit dieper dan je verstandelijke overwegingen of oppervlakkige gevoelens. Het is een besef waar jouw geloof op kan rusten, omdat je God vertrouwt.

Maar dat wil niet zeggen dat je verstand en gevoel daar altijd direct in meekomen. Gods leiding is niet altijd even logisch en het roept ook niet altijd zomaar een goed gevoel op. Terwijl de Geest je overtuigt, kan je vlees nog tegenstribbelen.

Ananias werd naar de Rechte Straat in Damascus gestuurd, om Saulus uit Tarsus op te zoeken. Hij had daar duidelijke instructies over gekregen in een visioen. Maar hoewel de Geest hem stuurde, kreeg zijn vlees er de kriebels van. Zijn verstand zei hem dat het niet verstandig was deze gevaarlijke man op te zoeken en zijn gevoelens steigerden alle kanten op. Maar Ananias maakte zijn smoesjes ondergeschikt, hij ging en werd Gods schakel om Paulus op weg te helpen in Gods opdracht (Han. 9:10-19).

‘De rechtvaardige zal leven door geloof’ (Rom. 1:17b).

Vertrouwen is belangrijker dan denken en voelen. God wil dat je leert leven door geloof. Dat betekent dat je je verstand en gevoel afstemt op het beoordelingsvermogen van Gods Geest.