Bovennatuurlijke wijsheid

Er is een God in de hemel die mysteries onthult.
Daniël 2:28


Daniël leefde met zijn vrienden in een rijk dat bol stond van esoterische inzichten, bovennatuurlijke manipulatie en occulte kennis. Zelf hielden ze zich verre van die praktijken. Hun moment om te laten zien hoe zíj aan wijsheid kwamen zou spoedig komen.

De koning van Babylonië wilde uitleg krijgen over zijn dromen. Toen de wijzen uit zijn rijk die niet konden geven, gaf hij bevel hen te doden.

Maar voor het zover kwam, werd Daniël te hulp geroepen. Hij schakelde zijn vrienden in om te bidden, zodat de God van de hemel hem het mysterie zou onthullen. Want: ‘Hij bezit wijsheid en kracht (…) Hij geeft de wijzen hun wijsheid en de verstandigen hun kennis’ (Dan. 2:20b en 21 b).

Daniël kon de koning zijn dromen verklaren, omdat God hem openbaring gaf in een nachtelijk visioen.

Later begreep de opvolger van deze koning, toen die ook een beroep wilde doen op Daniël, wel zo ongeveer waar hij die wijsheid vandaan had. ‘Ik heb gehoord dat de geest van de goden in u woont, en dat u over veel verstand, inzicht en wijsheid beschikt’ (Dan. 5:14).

Laten wij nu, na al die eeuwen, dezelfde Geest in ons hebben wonen, die ons dezelfde wijsheid schenkt. Jezus zegt: ‘Het is de Geest van de Vader die in jullie spreekt’ (Mat. 10:20).

Ik zie je al voor koningen staan!