Wil je wijsheid, leer dan luisteren

Luister, neem mijn berispingen ter harte – dan stort ik mijn Geest over je uit, dan laat ik je delen in mijn wijsheid.
Spreuken 1:23

Wil je wijsheid? Die ontstaat in een vertrouwelijke omgang met God. Wijsheid komt voort uit ontzag voor Hem (Spr. 9:10).Als Gods Geest meer de ruimte bij jou krijgt, zul je merken dat je groeit in wijsheid. Die wijsheid is een bewijs dat Gods Geest in jou aan het werk is. ‘Wie van u kan wijs en verstandig genoemd worden? Laat hij het daadwerkelijk bewijzen door een onberispelijk leven en door wijze zachtmoedigheid’ (Jak. 3:13).

Wijsheid heeft niets te maken met opgeblazen kennis. ‘Dat soort wijsheid komt niet van boven; ze is aards, ongeestelijk, demonisch’ (Jak. 3:15).

Wijsheid komt met inzicht. Je weet diep vanbinnen wat je moet doen. Wijsheid komt met timing. Je weet wanneer je geduld moet opbrengen, of juist aan de slag moet gaan. Wijsheid komt ook met fijngevoeligheid. Je weet hoe je anderen recht moet doen. Wijsheid komt met vrucht: de vrucht van de Geest. Het is de wijsheid van Jezus.

‘De wijsheid van boven daarentegen is vóór alles zuiver, en verder vredelievend, mild en meegaand; ze is rijk aan ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort, ze is onpartijdig en oprecht’ (Jak. 3:17).

Tjonge, dat die wijsheid binnen jouw bereik is!