Wat Jezus bidt

‘Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven.’
Johannes 17:20

De priesters van het oude verbond baden voor het volk. Maar weet je dat Jezus voor ons bidt? De priesters baden op grond van dierenoffers. Maar Jezus bidt omdat Hij zichzelf geofferd heeft voor zijn wereldwijde gemeente.

Zo kan hij ieder die door hem tot God komt volkomen redden, omdat hij voor altijd leeft en zo voor hen kan pleiten (Hebr. 7:25).

Weet je ook wat Jezus voor ons bidt? Het gebed van de eeuwige hogepriester. Johannes heeft dat zelf uit zijn mond opgetekend.

‘Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor de mensen die u mij hebt gegeven, omdat zij van u zijn – alles wat van mij is, is van u, en alles wat van u is, is van mij – en omdat in hen mijn grootheid zichtbaar geworden is’ (Joh. 17:9-10).

Jezus bidt voor ons – en zegt dat zijn grootheid in ons zichtbaar geworden is. In jou, in mij, in de gemeente. Is dat ook zo? Geloven we dat?

‘Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij: ik in hen en u in mij’ (Joh. 17:22-23).

Hoor je het: Jezus zegt dat wij volop mogen delen in zijn glorie. In de volle reikwijdte van zijn grootheid. Dus in zijn vergeving, zijn rechtvaardiging, genezing, voorspoed, kracht, vrede, liefde – en in alles wat Hij heeft bereikt als hoogste gezag. Hij bidt dat niemand daarin achter zal blijven, maar dat we in die heerlijkheid één zullen zijn.

En dat zal gebeuren ook. Want denk je dat onze Vader ooit een gebed van zijn oudste Zoon niet verhoort?