Werken volgen ons geloof

Laat mij maar eens zien dat je kunt geloven zonder daden; ik zal u door mijn daden tonen dat ik geloof.
Jakobus 2:18


Sommige mensen denken dat je lui wordt van genade. Als God het allemaal wil doen, wat moet je zelf dan nog doen? Maar zulke mensen hebben niets van die genade begrepen.

Want als je gelooft in Gods genade, ga je graag doen waar God op aandringt. Uit het geloof volgen de werken. Sterker nog: het geloof wérkt. Gods goedheid zet je hart in brand, zodat je gaat vlammen voor anderen.

Als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekortkomt, en een van u zegt dan: ‘Het ga je goed! Kleed je warm en eet smakelijk!’ zonder de ander te voorzien van de eerste levensbehoeften – wat heeft dat voor zin? Zo is het ook met geloof: als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood (Jak. 2:15-17).

Als geloof niks uitwerkt in de praktijk, is het geen geloof, maar een vrijblijvende kennisname van het evangelie.

Dwaas, wilt u het bewijs dat geloof zonder daden nutteloos is? Werd het onze voorvader Abraham niet als een rechtvaardige daad toegerekend dat hij zijn zoon Isaak op het altaar wilde offeren? U ziet hoe geloof en handelen daar hand in hand gaan, en hoe het geloof vervolmaakt wordt door daden. Zo ging in vervulling wat de Schrift zegt: ‘Abraham vertrouwde op God, en dat werd hem toegerekend als een rechtvaardige daad.’ Hij wordt zelfs Gods vriend genoemd (Jak. 2:20-23).

Hier zie je dat geloof het werk is dat God zoekt, want alleen als we op God vertrouwen kan Hij zélf in ons en door ons heen uitwerken wat Hij wil.

Tip – Blijf geloven, blijf vertrouwen, blijf die geloofsrust koesteren in alles wat je doet: God doet het door jou heen.