Jouw nieuwe identiteit

Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd.
2 Korintiërs 3:18


Soms sta je op een kruispunt. Daar wil God je aanspreken met een dieper besef van zijn aanwezigheid. Hij is er op uit om jouw identiteit te versterken. Hij toont je vergezichten waar je niet van hebt kunnen dromen.

Abram heeft in eigen kracht een kind ter wereld gebracht. Dat zal nog een hoop problemen veroorzaken. Maar voor God is dat geen reden om zich van hem af te keren. ‘Leef in verbondenheid met mij,’ zegt Hij tegen Abram. Vervolgens drukt Hij hem dieper in de belofte.

‘Ik doe jou deze belofte: je zult de stamvader worden van een menigte volken’ (Gen. 17:4).

Tot die tijd was Abram een geëerde vader (dat betekent zijn naam Abram). Maar nu maakt God hem duidelijk dat Hij veel meer met hem van plan is.

‘Je zult voortaan niet meer Abram heten maar Abraham, want ik maak je de vader van vele volken. Ik zal je bijzonder vruchtbaar maken. Er zullen veel volken uit je voortkomen en onder je nazaten zullen koningen zijn’ (Gen. 17:6).

De glans van Abrams identiteit neemt enorm toe. De familieman wordt een volkenman. Abram wordt Abraham (vader van vele volken, betekent dat). En dat ook nog voor alle komende generaties.

‘Ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen, met alle komende generaties, een eeuwigdurend verbond: ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen (Gen. 17:7).

God versterkt zijn verbond door Abraham van een sterkere identiteit te voorzien. Zo doet Hij dat met ons: Hij zet ons nooit terug, maar Hij leidt ons van heerlijkheid naar nog meer heerlijkheid (2 Kor. 3:18).