Niet in eigen kracht

Is ook maar iets voor de HEER onmogelijk?
Genesis 18:14


Wispelturige mensen zijn wij. Kijk naar Abram. Heeft hij net gehoord dat God het allemaal zelf wil doen, wil hij toch God een handje helpen. Als de zoon die God beloofd heeft er niet komt, wat dan? Sarai is blijkbaar onvruchtbaar. Maar er loopt nog een vrouw rond, Hagar, een Egyptische slavin.

Misschien kan Abram bij haar Gods belofte realiseren (Gen. 16).

Maar die zoon van Hagar, Ismaël, is een wilde ezel, die Abraham weg moet sturen (Gen. 16:12, 21:8-14).

Hagar komt met Ismaël namelijk tegenover Sarai te staan. God wilde zelf zijn belofte volbrengen, via Sarai. Hij zou het onmogelijke mogelijk maken. Daarmee zou Sarai een beeld zijn van Gods genade, van zijn onverdiende gunst. Maar Abram handelde met Hagar in eigen kracht. Zij werd dan ook een beeld van de wet, het verbond waarmee je zelf moet volbrengen wat God eist (Gal. 4:19-31).

Wat uit eigen kracht geboren is kan God echter niet zegenen. Daarmee kan Hij zijn beloften niet waarmaken. Daardoor blijft de erfenis die Hij zijn kinderen wil geven achterwege. Daarom wil God dat we de wet (Hagar) en alles wat uit onze eigen kracht voortkomt (Ismaël) uit ons leven zullen weren.

Wat zegt de Schrift? Jaag de slavin en haar zoon weg, want de zoon van de vrijgeboren vrouw mag niet de erfenis delen met de zoon van de slavin. Daarom dus, broeders en zusters, zijn wij geen kinderen van de slavin, maar van de vrijgeboren vrouw (Gal. 4:31).

Ben je uit Gods genade geboren, dan vertrouw je erop dat Hij zelf zal doen wat Hij heeft beloofd. Je mag genieten van zijn erfenis!

Tip – Leef eenvoudig in vertrouwen in God, niet in vertrouwen in jezelf.