Het komt helemaal van Gods kant

Die dag sloot de HEER een verbond met Abram.
Genesis 15:18


God houdt zoveel van zijn kinderen, dat Hij er voortdurend op uit is om zijn relatie met ons te verstevigen. Als we Hem maar vertrouwen!
Daarom komt Hij met een verbond. Daarin legt Hij zijn afspraken vast. Hij zal er voor ons zijn!

Normaliter wordt een verbond door twee partijen gesloten. Je moet je er allebei aan houden. Daarom snijdt Abram een koe, een geit en een ram in twee stukken, die hij tegenover elkaar legt. Beide partijen zullen er tussendoor gaan om het verbond te bezegelen met bloed, Abram en God.

Maar nee, zo gaat het niet met dit verbond. Als het zo ver is, valt Abram in een diepe slaap. Waarom? Omdat God het zelf wil doen, alleen. Hij weet dat de mens geen partij voor Hem is. Daarom gaat Hij als een rokende oven en een brandende fakkel tussen de dierhelften door, in zijn eentje, terwijl Abram slaapt (Gen. 15:6-18).

God heeft Abram een zoon beloofd. En een volk. En een land. En heel veel zegen om daarmee de wereld te zegenen. Abram vraagt: ‘HEER, mijn God, hoe kan ik er zeker van zijn dat ik het in bezit zal krijgen?’ (Gen. 15:8). Door dit verbond dus. Abram hoeft niks waar te maken. God zal het helemaal zelf doen.

En God heeft het gedaan. Want de offerdieren wijzen naar Jezus, die als een lam geslacht werd. Wat wij als partij tegenover God nooit konden waarmaken, heeft Hij op zich genomen. Hij onderging voor ons Gods oordeel, Gods verterende vuur. Nu kan God van zijn kant zijn beloften aan ons uitvoeren.

Dus als wij rusten, net als Abram, doet God zijn werk!