Wijsheid – De bron van wijsheid

De wijsheid van boven daarentegen is vóór alles zuiver, en verder vredelievend, mild en meegaand; ze is rijk aan ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort, ze is onpartijdig en oprecht.
Jakobus 3:17

Wijsheid bewijst zichzelf door de vrucht die ze geeft. De vraag is dan ook uit welke bron jouw wijsheid voortkomt. Is dat het geloof in jezelf, dan zal jouw wijsheid beperkt blijven tot je eigen vermogens. Je zult misschien leren, maar je blijft opgesloten in jezelf. Je inzicht zal niet verder reiken dan je eigen ervaringen, je timing niet verder dan je eigen geduld, je beslissingen niet verder dan je eigen oordeel. Je kijkt de wereld in vanuit je eigen gedachten. Op het kwaad dat opdoemt zul je reageren vanuit zelfredzaamheid. Uiteindelijk leidt die wijsheid tot niets.

Maar word je geleid door geloof in God, dan reikt je wijsheid voorbij je eigen vermogens. In allerlei ervaringen heb je een betrouwbaar ijkpunt om op af te gaan, een heldere bron om vanuit te reageren. Je kijkt de wereld in vanuit Gods gedachten. Je inzichten en beslissingen worden niet belemmerd door welk kwaad dan ook, omdat je weet hoe goed God is. Hij tilt je boven jezelf uit, want je bent al gered. Deze wijsheid levert rijke vrucht op.

Een wijs mens leeft zijn geboden na en heeft geen kwaad te duchten. Ook doet hij alles op de juiste tijd, want hij weet: voor alles wat gebeurt is er een juiste tijd (Prediker 8:5-6).

Stiltetip – Concentreer je weer op Jezus. Hij geeft je vanuit de hemel alles wat je nodig hebt op aarde, ook de wijsheid van boven. Zie en zeg: ‘Dank U voor uw wijsheid. U bent mijn wijsheid’.