Wijsheid – Wat is wijsheid?

Het hart des wijzen kent tijd en wijze.
Prediker 8:5 (NBG ’51)

Wil je wijsheid? Dan is het fijn om te weten wat wijsheid is.

Wijsheid moet je niet verwarren met kennis. Je kunt veel weten en toch dwaas handelen.

Wijsheid moet je ook niet verwarren met macht. Je kunt veel voor elkaar weten te krijgen, maar toch de boel verzieken.

En wijsheid moet je ook niet verwarren met talent. Je kunt ergens goed in zijn, zonder er voordeel uit te halen voor jezelf en anderen.

Nee, wijsheid zal altijd jezelf en anderen goeddoen. Want wijsheid is de gave om kennis en inzicht te benutten voor de juiste woorden en de juiste handelingen op de juiste tijd.

Een wijs man voelt aan wanneer en hoe gehandeld moet worden. Want voor alles is er een juiste tijd en een juiste aanpak (Prediker 8:5-6, WV).

Wijsheid geeft je om te beginnen juist inzicht. Je herkent de situatie waarin je zit.

Wijsheid helpt je vervolgens om de juiste timing te hanteren. Je kunt wachten tot het beste moment om een besluit te nemen.

Wijsheid leidt ten slotte tot juist handelen. Je weet wat je moet doen om iets tot een goed einde te brengen voor jezelf en anderen.

Maar aan wijsheid gaat altijd eerst juist geloof vooraf. Je weet wat goed is en waarom, omdat je weet wie God is. Daarom begint wijsheid in je hart, bij de bron van al je motieven, behoeften en verlangens. Wijsheid is een gave van Gods Geest, die in je woont.

Wink – Wijsheid is de gave om kennis en inzicht te benutten voor de juiste woorden en de juiste handelingen op de juiste tijd.