Wijsheid – Wijs met geld

‘Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.’
Matteüs 6:21

Mensen zijn altijd jagers en verzamelaars gebleven. We jagen op mooie spullen en verzamelen ze totdat onze huizen, schuren en parkeerplaatsen ervan uitpuilen. Hoe dat komt? Omdat we altijd ons hart op die dingen gezet hebben. We willen ze.

Jezus is nuchter over die spullen: ze zijn uiteindelijk niks waard.

‘Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen’ (Matteüs 6:19).

Je kunt ook andere schatten kiezen. Je kunt je geld in de gemeente stoppen. Dat deden ze in de eerste gemeente ook (Handelingen 2:44-45). Je krijgt er geen uitpuilende kasten van, maar wel gelukkige mensen, die hun plaats in de hemel hebben.

‘Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen’ (Matteüs 6:19-20).

Heb je misschien weinig met de kerk? Ga dan juist aan haar geven. Je hart zal volgen. Je liefde voor het evangelie van genade en voor mensen die Jezus’ genade nodig hebben zal toenemen. Want het is zo eenvoudig als Jezus zegt: waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.

Stiltetip – Neem weer je half uur met Jezus. Geef Hem je schatten. Let op hoe je hart zal volgen. Adem diep in, houd vast, adem langzaam uit. Zie en zeg: ‘Jezus, U bent mijn schat. U krijgt mijn hart’. Zie en zeg ook: ‘Jezus, uw gemeente is mijn schat. Zij krijgt mijn hart’.