Wijsheid – Hoe ontvang je wijsheid?

Het begin van wijsheid is dat je wijsheid zoekt.
Spreuken 4:7

God gunt je het beste leven dat alleen Hij je kan geven. De beste hulp die Hij je geeft voor je dagelijks leven is wijsheid. Hij schenkt je de wijsheid die je nodig hebt om situaties te doorgronden en de juiste beslissingen te nemen, zodat alles zich ten goede kan keren. Die wijsheid vind je in je hart, omdat Gods Geest daarmee komt.

Je groeit in wijsheid naarmate je er meer van neemt en meer van gebruikmaakt. Neem dus ook deze maand weer dagelijks de tijd om in de stilte van je hart Jezus te ontmoeten.

  1. Ga weer rustig zitten of liggen. Ontspan je.
  2. Bedenk dat je in Gods tegenwoordigheid bent. Laat je gedachten in zijn aanwezigheid de vrije loop.

3 Concentreer je kort op je lichaam. Ontspan elk onderdeel. Kom tot rust.

4 Richt nu je aandacht op je ademhaling. Adem langzaam en diep in. Houd even vast. Adem daarna rustig helemaal uit. Ga daar zo’n twintig keer mee door. Zoek rust in het ritme van je ademhaling.

5 Relax in Gods aanwezigheid. Hij woont in je met zijn Geest. Neem de tijd. Stel je voor hoe je één bent met Hem en hoe Hij alles is wat je nodig hebt. Hij is ook jouw wijsheid.

Stiltetip – Stel je voor hoe je samen met Jezus in de hemel bent en hoe Hij met wijsheid naar je toe komt. Luister naar wat Hij zegt. Zie en zeg: ‘Spreek Heer, ik luister’ – en wees stil.