Wijsheid – God vrezen is Hem aanbidden

Weet u niet dat zijn goedheid u tot inkeer wil brengen?
Romeinen 2:4

God wilde van begin af aan vriendschappelijk met mensen omgaan. Hij was anders, Hij was groot, maar ook heel dichtbij. Ontzag voor Hem moest leiden tot bewondering en intimiteit.

Toch was er angst bij mensen als ze aan God dachten. Toen ze hadden gekozen voor kennis van goed en kwaad, verstopten ze zich voor Hem. Met de wet erbij wisten ze dat ze niet voldeden. Er heerste een angstige vrees voor God.

U moet de HEERE, uw God, vrezen, Hem dienen en bij Zijn Naam zweren (Deuteronomium 6:13, HSV).

Maar Jezus heeft de wet vervuld, kennis van Gods goedheid in ons leven gebracht en de vrees voor God weggenomen. Als Hij bovenstaande tekst uit het Oude Testament citeert, verandert Hij het woord ‘vrees’ dan ook in aanbidding.

‘Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem’ (Matteüs 4:10).

Jezus leert je wat ontzag voor God werkelijk betekent. Geen angst en geen afstand. Het is juist Gods liefde die ontzag bij je opwekt. Dat leidt vanzelf tot aanbidding, want je buigt van harte voor Hem.

Maar ik mag door uw grote liefde uw huis binnengaan, van ontzag vervuld mij buigen naar uw heilige tempel (Psalm 5:8).

Stiltetip – Gebruik weer een half uur om stil te zijn bij Jezus. Stel je Hem voor. Wees vol van zijn liefde. Aanbid Hem. Zie en zeg: ‘Ik buig me voor U’.