Willem op video

Vlog: Laten we het vaker over de hemel hebben!
De hemel geeft troost, komt met wonderen en geeft je een bestemming. We zullen Jezus zien! En onze geliefden. Heel de schepping zal vernieuwd worden.

Vlog: Toch veilig in crisistijd
Waar vinden we troost en moed in crisistijd? Terug naar intimiteit met God. Ontdek hoe de Israëlieten werden geholpen uit hun angst en bittere ervaringen. Ontvang troost en bemoediging uit Psalm 91. En ga dan als priesters aan de slag.

Voordacht: Geen paniek!
De wereld is kwetsbaarder dan ooit. Hoe reageren we op de crisis die nu speelt?

Voordracht: Jezus gelooft in ons!
Als wij het even niet geloven, gelooft Hij nog in ons. Zoals Paulus zegt: ‘Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof ván de Zoon van God’ (Galaten 2:20). Daarom kunnen wij tegen Jezus zeggen: ‘Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp’ (Matteüs 9:24).

Promo boek Zeker weten!
Het boek dat je geloofsfundament gaat versterken. Hoe ziet God jou? Hoe zie je jezelf? En hoe werkt dat in de praktijk? Ook voor groepen. 1.07 min.

TV: Van Harte!
E.O. Programma waarin Willem en Marian hun 38-jarig huwelijk vieren. We gaan opnieuw onze trouwfoto maken in de duinen van Rockanje. Tegelijk vertellen we wat ons huwelijk bijzonder maakt.

Voordracht:
Waarom is het
leven soms zo zwaar?
Thema door tieners bedacht. En ze hebben gelijk: alle dingen zijn onuitsprekelijk vermoeiend, zei de Prediker al. Maar niets is voor niets als je God de kans geeft om aan je moeite betekenis te geven… 22.54 min.

Voordracht: Pijl op Gods boog
Wat is je levensbestemming? Kijk met God mee. Jij bent als een pijl op Gods boog. Mag Hij je aanscherpen en richten? En de spankracht benutten? Beleef groot plezier als Hij doel treft! 40.11 min.

Life Topic: Zalven
Zalven met olie laat zien hoe God in ons leven invloed uitoefent. En hoe we zijn kracht mogen ontvangen. Olie op ons hoofd is de Geest van God die op ons rust en die Gods werk doet. Met zalven word je in je positie gezet en ontvang je de gaven van de Geest. 11.33 min.

Life Topic: Geen angst
Ben je bang? Angst bepaalt ons leven. Mensen zijn slaven van de angst. Maar jij niet. Jij weet hoe geliefd je bent. Dat sluit elke angst uit. Of niet? Laat Gods volmaakte liefde dan nog dieper tot je doordringen. Niets kan jou daarvan scheiden! 10.36 min.

Voordracht: Eindtijd
Hoe zie je je toekomst? Je bestemming? Er is hoop, vertrouwen. Jezus komt terug! Je zult veranderen ten goede, zelfs je lichaam. Gods plan is verbazingwekkend. Wat weet je ervan? 45.01 min.

Life Topic: Rust bij Jezus
We hebben rust nodig! Innerlijke rust, waarin je vrij bent van stress. Hoe ontvang je die? Bekijk deze Life Topic van Jong en Vrij. Hierin vertelt Willem de Vink je hoe je de rust ontvangt die je nodig hebt: rust bij Jezus. (Je hebt er wel een stoel bij nodig!) 9.36 min.

Life Topic: Profetie nu
Jezus spreekt – ook nu. Hij spreekt via de mond van Gods kinderen. Jij mag zijn woorden doorgeven. Dat is profeteren. Hoor hoe eenvoudig en effectief dat kan zijn… 10.38 min.

Voordracht: Israël, Jezus en jij
God is betrokken bij de kleinste details van jouw leven. En ook bij het grote wereldgebeuren. Dat zie je als je naar Israël kijkt. Je ziet Gods tijdsklok. Wat Hij met Israël begon zal Hij afmaken. En verbaas je: Hij zal daar de gemeente van Jezus voor gebruiken. Want de genade die God schenkt, neemt Hij nooit terug! (DoorBrekers Podcast 12-07-2015) 39.23 min.

Voordracht: Rust in een turbulente wereld
Jihadisten, cartoonisten, iedereen veroordeelt elkaar. Hoe komen we uit deze geweldspiraal? Jezus heeft elke veroordeling weggenomen. In een turbulente wereld is zijn gemeente een vrijplaats. 100.00 min.

Voordracht: Liefde voor alle mensen
Ga op het hoogste punt van je stad of dorp staan. Kijk om je heen: God houdt van de wereld. Open je hart: Hij geeft je liefde voor je land, stad, straat. Ons hart mag ruimer worden voor mensen. Voor alle mensen. Laat je inspireren door deze vimeoboodschap. 43.00 min.

Promo De Bijbel eenvoudig naverteld
Willem de Vink vertelt over zijn boek waarin hij de Bijbel eenvoudig heeft navertelt voor mensen die niet gemakkelijk lezen. 1.26 min.

Voordracht: Mannen, in eer hersteld!
Je kunt je net als Barabbas een mislukte man voelen. Totdat Jezus in je kerker komt en je meeneemt naar de plaats waar Hij mislukte. Daar heeft Hij met jou geruild en je in eer hersteld. Man, sta dus op! 28.42 min.

TV: Nederland Zingt op Zondag
Dominee Wigle Tamboer praat met Willem de Vink over zijn verleden. Een jongen van gescheiden ouders vergeeft zijn vader als hij genade ontdekt. 1.13.01 min.

Voordracht: Stilte a.u.b! (Hoor, voel en doorleef intimiteit met Hem)
In de stilte kom je tot rust. Daar stem je je af op wie er in je hart leeft. Daar beleef je hoe geliefd je bent. Beleef een weldadige stilte. 40.27 min.

TV: Hour of Power
Jan van den Bosch praat met Willem de Vink over de Tienerbijbel die hij gemaakt heeft. Die zou in ieder gezin moeten liggen. Omdat de inhoud van de bijbel iedereen aangaat. 60.03 min.

Voordracht: De barmhartige Samaritaan (Het effect van genade in relaties)
Vincent van Gogh schilderde de man die hij graag had willen zijn: de barmhartige Samaritaan. Maar hij was de gewonde man langs de kant van de weg. Hij had de verzorging nodig die de barmhartige Samaritaan hem wilde geven. Heb jij je laten verzorgen? 52.16 min.

TV: Herberg De Verandering
Andries Knevel neemt Willem de Vink mee naar een herberg in de Franse Alpen. Daar probeert hij tot het hart van Willem door te dringen. Maar toont hij ook wel zijn eigen hart?

Meer preken en interviews beluisteren.

Spreekbeurten boeken
Willem de Vink kun je boeken voor spreekbeurten in kerken en op conferenties en studentenvernigingen, voor seminars, workshops, mannen- en vrouwenbijeenkomsten en voor trainingen. Onderwerpen: liefde en ontzag voor Jezus, leven vanuit genade, genade in relaties, kwetsbaarheid, identiteit, liefde, barmhartigheid, creativiteit, stilte, een heel hart en allerlei bijbelse thema’s.

Willem en Marian de Vink kun je ook samen boeken voor spreekbeurten, seminars en trainingen over relaties, huwelijk en geloofsopvoeding.

Neem voor het boeken van spreekbeurten contact op.