Zeg: ‘Amen!’

Maar mijn dienaren geef ik een andere naam, die in dit land zal dienen als zegenspreuk en eedformule: ‘Bij de waarachtige God’.
Jesaja 65:16


Wat komt er vandaag over je lippen? Wat je gelooft, spreek je uit. Geloof je in pech of in ongeluk, dan zul je die negatieve verwachting uiten. Geloof je dat God voor je opkomt, dan klinkt dat uit jouw mond.
Hier hoor je een zegenbede, een eedformule die bevestigt dat God er voor jou zal zijn: ‘Bij de waarachtige God’.
Letterlijk staat er dat je de zegen van God mag uitspreken door ‘Amen!’ te zeggen.

Amen! Hier wordt weer naar Jezus verwezen. Hij is de trouwe en betrouwbare getuige, de Amen (Op. 5:14). In Hem zijn al Gods beloften ja en amen (2 Kor. 1:20).

Gods zegen komt in Jezus naar je toe. Al Gods beloften. Dat mag je geloven en uitspreken.

Twijfel je aan die zegen? Kijk wat Jezus gedaan heeft. Het staat in dezelfde profetie. ‘Dan zal alle ellende van vroeger vergeten zijn, verborgen voor mijn ogen’ (Jes. 65:16b).

De vloek van de wet waar het oude verbond over spreekt als je zondigt is door Jezus aan het kruis teniet gedaan (Gal. 3:13). Voor God onzichtbaar en vergeten. Jou komt de zegen toe.

Zeg amen, dank U Jezus!

Tip – Gebruik ‘amen’ voortaan als een woord met rijke betekenis.