Zeg: ‘De HEER is mijn herder.’

De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.
Psalm 23:1


Psalm 23 is een geloofsbelijdenis. Je spreekt uit wat je gelooft. Zo verbind je je met de rijke, heerlijke, onaantastbare, eeuwige realiteit van God. Dat tilt je uit boven de beperkte situatie van het moment.

Zeg: ‘De HEER is mijn herder.’ Daarmee zeg je dat Hij je in het oog heeft en voor je zorgt en dat je daarop vertrouwt.

Zeg: ‘Het ontbreekt mij aan niets.’ Daarmee zeg je dat Hij in alle dingen, werkelijk in alle dingen, ook de meest alledaagse, rijk voorziet.

Zeg: ‘Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij aan vredig water.’ Daarmee zeg je dat je alles aan Hem overlaat en dat je in dat vertrouwen zult rusten.

Zeg: ‘Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden.’ Daarmee zeg je dat Hij jouw energiebron is en naast de brandstof ook voor de richting zorgt.

Zeg: ‘Tot eer van zijn naam.’ Daarmee zeg je dat het om Gods eer gaat dat Hij als de herder in jouw leven op kan treden. Jouw geloofsbelijdenis dat Hij er als herder zal zijn strekt Hem tot eer.

Een schaap volgt zijn herder klakkeloos. De goede herder doet zijn werk feilloos. Hij wil dat het zijn schapen goed gaat en zal de beste plekjes voor hen opzoeken, in het tempo dat zij aankunnen. Geloof je dat? Blijf het zeggen!