Zie een grote schare

Tekst Willem de Vink, Poolse melodie (1986).

Zie een grote schare, niet te tellen, allemaal samen,
voor de troon van God en voor het Lam in witte gewaden.
Volken, stammen, naties, talen, riepen het uit en zij aanbaden:
alle lof en dankzegging, heerlijkheid voor God de Vader.
Eng’len, oudsten vielen neer, in aanbidding voor de Heer.
Wijsheid, eer en macht en sterkte, kracht in eeuwigheid, amen.
Volken, stammen, naties, talen, riepen het uit en zij aanbaden:
alle lof en dankzegging, heerlijkheid voor God de Vader.