Zo is God!

Genadig en liefdevol is de HEER, hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.
Psalm 145:8


Hier worden Gods eigenschappen genoemd waarmee Hij zo dicht bij mensen staat dat je je wel bij Hem thuis moet voelen. Diverse bijbelvertalingen versterken dat beeld alleen maar.

De Naardense Bijbel:
‘Hij, de Ene, is genadig, ontfermend, lankmoedig, groot in vriendschap.’

De Willibrord Bijbel:
‘Genadig en vol medelijden is de HEER, geduldig en groot in liefde.’

De Staten Vertaling uit 1618:
Genadig en barmhartig is de HEERE, lankmoedig en groot van goedertierenheid.’

Het Boek:
‘De HERE geeft genade en ontfermt zich liefdevol. Hij heeft een onmetelijk geduld en is groot in zijn goedheid en liefde.’

Hoe is God dus? En hoe weet je dat dan?
Hij is vol genade > Jezus is vol genade
Hij is vol ontferming > Jezus is vol ontferming
Hij is vol geduld > Jezus is vol geduld
Hij is groot in vriendschap > Jezus is groot in vriendschap
Hij is groot in goedheid > Jezus is groot in goedheid
Hij is groot in liefde > Jezus is groot in liefde

Als God zo is als Jezus heeft laten zien, dan kun je je zonder reserves aan Hem overgeven!