Zoals een mens met een ander mens spreekt

De enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.
Johannes 1:18

Mozes richt een ontmoetingstent in voor God buiten het tentenkamp van het volk (Ex. 33:7). God, die had gezegd dat Hij in het midden van zijn volk zou zijn, blijft sinds de berg Sinaï op afstand. Als de mensen iets willen regelen moeten ze eerst die afstand overbruggen.

Maar Mozes niet.

De HEER sprak persoonlijk met Mozes, zoals een mens met een ander mens spreekt (Ex. 33:11).

Toch zou Mozes God nooit zien. ‘Geen mens kan mij zien en in leven blijven’ (Ex. 33:20).

Maar Jezus bracht verandering. De afstand die er tussen God en mensen ontstaat als de wet spreekt, heeft Hij definitief weggenomen. Zoals de ontmoetingstent buiten het kamp van de Israëlieten stond, zo werd Jezus gekruisigd buiten Jeruzalem. Hij was een moment van God en mensen verlaten, om daarna niet alleen voor altijd tussen zijn mensen te kunnen wonen, maar zelfs ín zijn mensen, met zijn Geest.

Daarom mogen jij en ik altijd rechtsreeks naar God gaan. Je mag alles met Hem bespreken wat je dwars zit, waar je vragen over hebt, wat je aan Hem bewondert en waarin je van Hem houdt. Je mag net als Mozes met Hem spreken, zoals een mens met een ander mens spreekt. Sterker nog: zoals een zoon met zijn Vader spreekt.

Want jij mag God wel zien. Als je Jezus ziet.

Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen (Joh. 1:18).

Tip – Praat gewoon als je bidt en praat zo vaker met je Vader.