Rust – Zoek je rust bij Jezus

Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust.
Psalm 62:2

God weet wat we nodig hebben. Rust. Jezus komt met een rust die niet van deze wereld is. Hij heeft hem zelf mogelijk gemaakt. Die rust is bestand tegen alle omstandigheden. Tegen alles wat op je af komt. Tegen alles wat tegen je gezegd wordt. Zelfs tegen alles wat je over jezelf denkt. Jezus woont zelf met zijn rust in je. Hij wil de conditie van je hart bepalen.

Neem ook deze maand weer goed de tijd voor Jezus om je bewust te worden van zijn rust. Misschien was je er nog niet aan begonnen, maar besluit dan alsnog om dagelijks een stille plek op te zoeken en je op Hem te concentreren. Neem er telkens een half uur voor. Je zult merken hoe je steeds meer gaat genieten van het leven dat God je gunt.

1. Lees om te beginnen de bijbeltekst nog eens door, liefst hardop. Doe dat liefst meerdere keren, om het goed tot je door te laten dringen wat je hier tegen jezelf zegt. Overdenk dit woord voor jou. Maak hem je eigen. Mediteer erop.

2. Ga rustig op je stoel zitten. Neem een ontspannen houding aan. Rug recht. Voeten naast elkaar op de grond. Handen plat op je bovenbenen. Maak geen vuisten. Kruis geen ledematen over elkaar. Je mag ook gaan liggen, als je dat prettiger vindt. Maar ontspan je.

3. Richt nu je blik omhoog. Laat al je gedachten maar gaan. Blijven ze soms toch nog rondzingen? Geen probleem. Je komt hoe dan ook tot rust.

4. Kijk vervolgens voor je uit. Je mag ook je ogen half sluiten, of helemaal. Concentreer je een poosje op je lichaam. Probeer je compleet te ontspannen: je hoofd, nek, rug, buik, heupen, benen, voeten, armen, handen.

5. Richt nu je aandacht op je ademhaling. Adem diep in. Houd de lucht even vast. Adem daarna langzaam uit. En ontspan je.
Doe dit zo’n twintig keer achter elkaar: diep inademen, even vasthouden en rustig uitademen. Laat intussen alle spanning van je afglijden. Stel jezelf voor dat je in Jezus’ tegenwoordigheid bent.

6. Denk nu aan je hart. Je hart is de bron van je leven. Vanuit je hart ontstaan je behoeften, verlangens en motieven. Hier woont Jezus met zijn Geest van liefde. Besef dan ook dat je in zijn aanwezigheid bent. In zijn liefde. In zijn rust.

7. Adem diep in. Houd vast. En als je rustig uitademt denk je aan Jezus’ liefde voor jou. Die liefde is jouw zekerheid, jouw rust.
Doe nog maar eens. Diep inademen. Vasthouden. En tijdens het uitademen zeg je nu: ‘Ik rust in U’. Ga rustig door. Adem in. Houd vast. Adem uit en zeg ‘Ik rust in U’.

Als je wilt, ga hier dan nog een poosje mee door, liefst tot je een half uur in de rust bij Jezus bent geweest. Zeg: ‘Ik rust in U’ – en rust dan ook in Jezus’ liefde. Je zult merken hoe je werkelijk tot rust komt in de wetenschap hoe geliefd jij bent.

Jezus zegt: ‘Dan zullen jullie werkelijk rust vinden’ (Matteüs 11:29).

Stiltetip – Deze maand concentreren we ons dus op de rust die God geeft. Rust is een belangrijke kwaliteit van het heerlijke leven dat Hij je gunt. Die rust mag jouw leven gaan beheersen. Neem dan ook weer de tijd om die te beoefenen. Zet elke dag 10, 20 of 30 minuten apart om rust te ontvangen van Jezus. Begin telkens met mediteren op de dagtekst uit dit boek. Wees daarna stil en richt je aandacht op Hem. Adem rustig in en uit en zeg: ‘Ik rust in U’.