Stilte – Het Woord komt eerst

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat.
Johannes 1:1-3

Er schuilt een ongekende kracht in woorden. Ze hebben scheppingskracht. Wat je hoort over jezelf, dat zul je worden. Zo ga je over jezelf denken. Zo ga je je ook gedragen. Want wat je hoort ga je geloven. En zo zul je zijn. Ben je wat mensen over je zeggen? Luister liever wat God over je zegt!

Het geloof is uit het horen, lezen we (Romeinen 10:17). Hoor je ook wat God over je zegt? Pas dan weet je wie je echt mag zijn.

Jezus is Gods Woord. Hij is alles wat God ons te zeggen heeft. Hij is Gods gift aan ons.

Hoor je de naam van Jezus en neem je die in je op, dan weet je wie je mag zijn. Je bent bedoeld om zo te zijn als Hij.
Dat Woord heeft scheppingskracht. Zijn invloed verandert je ten goede. Met zijn naam op je lippen wordt zijn invloed sterker en sterker.

Mag Jezus spreken in je leven? Hij geeft je zijn naam. En met zijn naam zijn achtergrond en zijn bestemming. En zijn Geest in je.

Je bent net zo’n kind van God als Hij. Jij mag er net zo zijn.

Wink – Relax: het gaat er niet om wat je allemaal zou kunnen zijn, maar om wie je nu al bent in Jezus.