Stilte – Rust in je bestemming

Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in hem.
Kolossenzen 1:17

Het eerste Woord dat in de kosmos heeft geklonken was de naam van Jezus. Uit Hem is alles voortgekomen.

Ook jij hebt je bestaan te danken aan Hem. En weet je wat? Hij heeft je altijd al gewild!

In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons (jou!) vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn, en hij heeft ons (jou!) naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden, tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon. (Efeziërs 1:4-6)

Goed gelezen? Jezus heeft ervoor gezorgd dat jij bestaat. Je bent voor Hem van groot gewicht. Hij had zijn leven voor je over. Dankzij Hem ben je een geliefd en zuiver kind van God geworden, dat er voor eeuwig en altijd mag zijn. Laat dat maar eens tot je doordringen!

1. Denk aan het wonder van jouw bestaan als je diep inademt, je adem even vasthoudt, uitademt en dat ene woord zegt: ‘Jezus’.

2. Verheug je over je bestemming als je weer diep inademt, je adem vasthoudt, uitademt en ‘Jezus’ zegt.

3. Aanbid Hem als je voor de derde keer diep inademt, je adem vasthoudt, uitademt en zegt: ‘Jezus’.

Ja, je bestaat dankzij Hem: ‘Jezus’.

Wink – De tijd die je doorbrengt met Jezus is geen verloren tijd: je investeert in liefde die eeuwig blijft bestaan.