Stilte – God roept in de stilte jouw naam

‘Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij!’
Jesaja 43:1

God spreekt in de stilte. Hij sprak al in de stilte van Genesis. Uit dat woord kwam leven voort. Sindsdien heeft Hij steeds weer opnieuw in de stilte gesproken, en telkens weer kwam er leven. Nu ook. Luister maar. Hij noemt jouw naam en jij komt tevoorschijn.

God noemt jouw naam, omdat je zo kostbaar voor Hem bent. Hij wil dat je tevoorschij komt zoals je werekelijk bent. Omdat je zo op je mooist bent.

Als God gaat spreken in jouw stilte, brengt Hij orde in je bewustzijn. Je spitst je oren, richt je op, kijkt van jezelf af. Tegelijk kom je omhoog uit je problemen, angsten, zelfverwijten en pijn. Hij is er, Hij zal er zijn en Hij noemt jouw naam, omdat Hij wil dat jij er ook zult zijn, net als Hij. Dat word je je bewust in de stilte bij Hem.

Gods naam is JHWH en dat betekent ‘Ik ben.’ Omdat Hij in de stilte zijn naam met jouw naam verbindt, mag jij met Hem leren zeggen: ‘Ik ben er, ik zal er zijn.’

Omdat God jouw naam noemt, weet je dat je er mag zijn. In de stilte geeft Hij je heel en onverdeeld aan jezelf terug. Jij zoals Hij je ziet. Als een nieuwe schepping, precies zoals je bedoeld bent.

Stiltetip – Heb je de bijbeltekst tot je door laten dringen? Lees hem hardop aan jezelf voor. Besef dat jij er helemaal mag zijn. God bevestigt je. Je bent van Hem. Hij noemt jouw naam. Reageer maar. Adem rustig in en uit en zeg: ‘Ja, Jezus’.