Aanbidding maakt je compleet

Verenig mijn hart om uw naam te vrezen.

Psalm 86:11

Er is geen expressievorm waar je zo volledig en intensief bij betrokken kunt zijn als aanbidding. Je kunt daar met heel je wezen in opgaan.

Op het fundament van genade kan de gemeente zich veilig, ongedwongen en zonder reserves afstemmen op Gods heiligheid en zich concentreren op zijn gerechtigheid en liefde. Dat leidt vanzelf tot aanbidding. Vervolgens kan dat een totaalervaring worden, wanneer iedereen gericht is op Jezus en vervuld is van het besef hoe goed Hij is.

Gods Geest bevestigt dat binnenin je, zodat je boven jezelf en je omstandigheden wordt uitgetild. Je bent niet langer bezig met jezelf en er worden ook geen vragen meer aan God gesteld, maar je bent uitsluitend op Jezus gericht. Terwijl je Hem aanbidt, vervult zijn liefde je en ga je stralen.

De gemeente geeft in aanbidding uitdrukking aan haar bewondering voor Jezus als één stem, één lichaam. Daar ben je ook zelf met heel je wezen bij betrokken, want op hetzelfde moment stroomt je geest vol van Gods Geest, zijn je emoties afgestemd op Gods vreugde om jou en geven je stem en je lichaam daar ontspannen uitdrukking aan.

‘Verenig mijn hart om uw naam te vrezen,’ zegt de psalmist (Ps. 86:11). Hij vraagt om heelheid, eenheid. Welnu, dat gebeurt als je Jezus aanbidt. Je ontzag voor God hoeft namelijk niet in je hoofd te blijven zitten, het gaat ook niet per se om een lichamelijke of emotionele uitbarsting, nee, in aanbidding geef je jezelf harmonieus en compleet over aan God.

Het is een voorrecht als bekwame mensen daar in de gemeente in voorgaan. Maar je kunt natuurlijk ook zelf beginnen, gewoon thuis, op de fiets, of waar dan ook.

Matteüs 4:1-11 Marcus 1:12-13 Lucas 4:1-13

(Uit mijn nieuwe dagboek dat het leven van Jezus volgt en in 2012 verschijnt.)